Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Zdunku

Szkoła Podstawowa w Zdunku powstała w 1956 r., a w 2000 r. władze Gminy Myszyniec zadecydowały o jej zlikwidowaniu. Od 1 września 2000 r. rolę organu prowadzącego szkołę pełni Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce. W 2005 r. szkoła została przeniesiona do wyremontowanego budynku remizy stanowiącej własność wsi Zdunek. Obecnie szkoła funkcjonuje pod nazwą Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Zdunku.
Obecnie do szkoły uczęszcza 8 osób. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, często przejmują inicjatywę w przygotowaniu różnych uroczystości szkolnych. Osiągają często miejsca na podium w konkursach i olimpiadach międzyszkolnych, gminnych i powiatowych.
Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Zdunku we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym dąży do wychowywania i edukacji młodego człowieka, dobrego patrioty, człowieka aktywnego i kreatywnego, potrafiącego odnaleźć się w otaczającym go świecie. Zapewniamy naszym uczniom bezpieczeństwo, wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki oraz klimat życzliwości.

Kontakt:
Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Zdunku
Rżaniec 14A, 07-416 Olszewo-Borki
tel. 29 760 48 40
e-mail: sprzaniec@interia.pl

Dyrektor szkoły: mgr Anna Pietrzak