Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku

Pierwsza powszechna szkoła została utworzona w Warmiaku w 1922 r., jednak pracę swą, ze względu na brak nauczyciela, rozpoczęła w 1925 r. Była to szkoła jednoklasowa, skupiająca uczniów w różnym wieku. Trzy lata później, w 1928 roku, utworzono szkołę dwuklasową, prowadzoną przez dwójkę nauczycieli, a same zajęcia odbywały się w wynajętych izbach gospodarzy o największych domach. Od 1934 roku nauka zaczęła odbywać się w dwóch odrębnych izbach, u różnych gospodarzy. Przedmiotami, których ówcześnie nauczano były: język polski, rachunki, religia i historia. W latach niemieckiej okupacji 1939-1945 szkoła nie istniała. Nie prowadzono też żadnej formy tajnego nauczania. Istniejący sprzęt szkolny, poskładany, stał w izbach lekcyjnych, a później przechowywał go Franciszek Lewandowski, który po zakończeniu wojny sam podjął się uczyć czytania i pisania mieszkańców Warmiaka.
Ważna zmiana nastąpiła w roku 1984, kiedy to na użytek szkoły wynajęto nowo zbudowany, piętrowy budynek państwa Kobusów, a w rok później podjęta została decyzja o budowie obecnego budynku szkoły, który został oddany do użytku w roku 1995. Wraz z reformą szkolnictwa w 1999 roku utworzono w Warmiaku Szkołę Podstawową oraz Oddział Gimnazjalny, który pod koniec 2003 roku przekształcony został w Publiczne Gimnazjum w Warmiaku zarządzane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego z oddziałem w Ostrołęce. W 2010 r. dokonano termomodernizacji budynku szkoły, co całkowicie odmieniło jego oblicze. Z zimnego, nieotynkowanego, straszącego szarzyzną gmachu, stał się miejscem, ciepłym, przyjemnym oraz zdobiącym nasz piękny kurpiowski krajobraz.
Od 1 września 2015 roku funkcjonuje pod nazwą Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku. W budynku jest dziewięć sal lekcyjnych, w tym nowoczesna, stale doposażana pracownia informatyczna z czternastoma stanowiskami dla uczniów, skanerem, drukarką i projektorem multimedialnym oraz sala projekcyjna wyposażona w projektor, komputer przenośny i tablicę interaktywną Szkoła posiada również świetlicę, bibliotekę oraz mini salę gimnastyczną.
Uczniowie szkoły od lat włączają się w przygotowania obchodów corocznego Święto Polskiej Niezapominajki oraz kultywują tradycje kurpiowskiej, m.in. wykonując plamy na obchody Niedzieli Palmowej w Łysych i uczestnicząc w konkursach regionalnych. Aktualnie do oddziału przedszkolnego SP w Warmiaku uczęszcza 18 dzieci, a do szkoły podstawowej 38 uczniów.
1 września 2017 r. , wraz z wprowadzeniem w 1999 r. reformy oświaty przekształcającej szkoły ośmioklasowe w sześcioklasowe i powołującej gimnazja, powstało Gimnazjum w Warmiaku (a właściwie jego oddział). Rada Gminy Łyse utworzyła wtedy gimnazja w Łysych, Lipnikach i w Zalasiu z oddziałałem w Warmiaku. Oddział funkcjonował do 2003 r. Postanowiono go zlikwidować, kiedy oddano do użytku nowo wybudowany obiekt szkolny w Zalasiu.
Mieszkańcy obwodu szkolnego Warmiak rozpoczęli protest, w międzyczasie dotarli do Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce i wystąpili z prośbą, aby Stowarzyszenie podjęło się roli organu prowadzącego Gimnazjum w Warmiaku. W związku z pozytywną decyzją w/w Stowarzyszenia zostało powołane do życia i przyjęło nazwę: Publiczne Gimnazjum SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku. 28. września 2003 roku oficjalnie został podpisany akt założycielski, a niecały miesiąc później w obecności Wójta Gminy Łyse, władz Stowarzyszenia, rodziców, uczniów, nauczycieli i mediów odbyła się uroczystość związana z tym wydarzeniem.
Od 1 września 2017 r. klasy gimnazjalne Publicznego Gimnazjum SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku funkcjonują w strukturze Szkoły Podstawowej SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku. Obecnie do dwóch klas gimnazjalnych uczęszcza 17 uczniów.

Kontakt:
Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku
Warmiak 16, 07-437 Łyse
tel. 29 772 52 55
e-mail: spwarmiak@interia.pl

Dyrektor szkoły: mgr Iwona Tłomacka