Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Rżańcu

W obecnym budynku szkoła istnieje od 1991r. Przed wybudowaniem tego budynku przez kilka lat w Rżańcu nie było szkoły. Od września 1991 roku w szkole były klasy I – IV. Od 1996 roku w szkole jest oddział przedszkolny. Od 1997 roku w szkole były klasy „0” – III.
W roku 2000 szkoła została zlikwidowana a uczniowie mieli uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Zabielu Wielkim oddalonej o 4 kilometry. Rodzice uczniów wraz z sołtysem Rżańca zwrócili się z prośbą do SIGiE w Ostrołęce o prowadzenie szkoły. Ówczesny sołtys był też radnym w Radzie Gminy w Olszewie – Borkach. Nasza szkoła jest jedną z pierwszych szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych, a później przez Oddział Stowarzyszenia w Ostrołęce. Absolwenci naszej szkoły kontynuowali naukę w Gimnazjum w Nowej Wsi, a od dnia 1 września 2017 r. nasza szkoła stała się ośmioletnią szkołą podstawową. Rodzice chętnie współpracują ze szkołą zarówno podczas wykonywania prac remontowych jak i podczas organizowania imprez i uroczystości szkolnych. Obecnie do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Rżańcu uczęszcza 5 wychowanków, a do szkoły podstawowej 17 uczniów.

Kontakt:
Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Rżańcu
Rżaniec 14A, 07-416 Olszewo-Borki
tel. 29 760 48 40
e-mail: sprzaniec@interia.pl

Dyrektor szkoły: mgr Iwona M. Cwalińska