Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Pupkowiźnie

Szkoła Podstawowa w Pupkowiźnie funkcjonuje od 1 września 2005 r., pod nazwą Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Pupkowiźnie. Mieści się we wsi położonej w samym środku pięknej Puszczy Kurpiowskiej. W budynku jest 7 sal lekcyjnych. Każda klasa opiekuje się swoją salą, dba o jej wystrój i porządek. W szkole znajduje się sala terapeutyczna, biblioteka, nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, placu zabaw i urządzeń fitness. Uczniom stawiamy wysokie wymagania edukacyjne. Potwierdzają to wyniki sprawdzianu klasy VI , które od lat są wyższe niż średnia w gminie, powiecie i województwie oraz wysokie miejsca w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach. Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w turniejach i rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach- piłka nożna, tenis, biegi na nartach itp. W szkole działa zespół folklorystyczny Pupkoziźnianie, który prezentuje tradycje kurpiowskiego muzykowania, gwary i tańca m.in. podczas Niedzieli Palmowej w Łysych. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniom. Dbamy, aby wychowankowie mogli rozwijać swoje zainteresowania.
Obecnie do oddziału przedszkolnego w SP w Pupkowiźnie 14 dzieci, do szkoły podstawowej 23 uczniów. W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera. Nauczyciele są mili, nauczają swojego przedmiotu z pasją, dają uczniom szanse na wykazanie się. W szkole jest bezpiecznie, a fakt, że są w niej niezbyt liczne klasy daje pedagogom większe możliwości indywidualizacji pracy z uczniami, zarówno tej edukacyjnej, ale – co równie ważne – wychowawczej. Nauczyciele są w stanie poznać wszystkich uczniów, szybciej dostrzec ewentualne problemy i je rozwiązać. Nauka w szkole opiera się na indywidualizacji pracy z uczniem, podmiotowym podejściu oraz pełnym rozumieniu potrzeb ucznia.
Niewątpliwą zaletą naszej szkoły jest również fakt, że wszyscy uczniowie i rodzice się znają. Rodzice chętnie angażują się w życie szkoły. Wszelkie przedsięwzięcia są podejmowane wspólnie. Działania rodziców wspierają pracę nauczycieli i pomagają w realizacji statutowych zadań szkoły.

Kontakt:
Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Pupkowiźnie
Pupkowizna 38, 07-437 Łyse
tel. 29 772 50 35
e-mail: sppupkowizna@interia.pl

Dyrektor: mgr Jolanta Suchodolska-Przybysz