Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Pełtach

Szkoła Podstawowa w Pełtach powstała w latach 50-tych XX wieku, uczęszczało wówczas do niej około 100 uczniów. Obecnie mieści się w piętrowym budynku, który przed II wojną światową służył jako wojskowa strażnica graniczna. W 2008 roku władze gminy Myszyniec podjęły decyzję o likwidacji szkoły, głównie ze względu na zmniejszającą się liczbę uczniów oraz wysokie koszty utrzymania. Rodzicom trudno było pogodzić się z tą decyzją, toteż zwrócili się do Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce o pomoc w dobrym prowadzeniu placówki. Dzięki pozytywnej decyzji Stowarzyszenia oraz Zezwolenia z dnia 30 czerwca 2008 roku wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec, w dniu 1 września 2008 roku powołano aktem założycielskim szkołę, która funkcjonuje pod nazwą Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Pełtach.
Obecnie do oddziału przedszkolnego uczęszcza 9 dzieci, a do szkoły podstawowej 21 uczniów. Placówka dysponuje sześcioma salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, dużym boiskiem przystosowanym m.in. do gry w piłkę nożną, siatkową oraz koszykówkę i placem zabaw.
Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Pełtach jest niewielką szkołą, co w połączeniu z przyjaznym i bezpiecznym otoczeniem sprawia, iż stwarzamy naszym uczniom duże poczucie bezpieczeństwa. Panuje tu miła i rodzinna atmosfera. Niewielkie ilościowo klasy dają nauczycielom możliwość indywidualnego podejścia do każdego z uczniów. Nauczyciele stosują różnorodne metody pracy, zapewniają uczniom osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości. Systematyczny kontakt z rodzicami powoduje, że nikt ze społeczności szkolnej nie czuje się anonimowo.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań .W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe z matematyki i języka angielskiego jak również istnieje kółko biblioteczne gdzie nasi uczniowie pod kierunkiem nauczyciela rozwijają swoje pasje i zainteresowania.

Kontakt:
Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Pełtach
Pełty 37, 07-430 Myszyniec
tel. 29 772 10 36
e-mail: sppelty@interia.pl

Dyrektor: mgr Katarzyna Sęk