Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Czarnotrzewiu

Szkoła Podstawowa w Czarnotrzewiu powstała w 1957 r. W roku 2000 z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów, władze Gminy Baranowo podjęły decyzję o jej likwidacji. Społeczność wsi nie zgodziła się jednak z takim stanowiskiem i wystąpiła z prośbą do Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce o podjęcie się roli organu prowadzącego. W związku z pozytywną decyzją w/w stowarzyszenia szkoła rozpoczęła funkcjonowanie jako Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Czarnotrzewiu. Ustanowiono to aktem założycielskim w dniu 1 września 2000r., podpisanym przez władze Stowarzyszenia i Społeczność wsi Czarnotrzew.
Obecnie do szkoły uczęszcza 29 uczniów. Do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej uczęszcza 12 dzieci, w klasach I-VI uczy się 17 uczniów. Wszyscy uczniowie uzyskują pozytywne wyniki w nauce w toku realizacji zajęć obowiązkowych oraz chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych np. plastycznych czy przyrodniczo- ekologicznych. Najzdolniejsi uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, plastycznych oraz sportowych, organizowanych przez Zespół Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego z siedzibą w Ostrołęce, a także inne szkoły i instytucje funkcjonujące na terenie gminy Baranowo i powiatu ostrołęckiego. Niejednokrotnie reprezentanci szkoły zajmują miejsca na podium, zdobywają medale i wyróżnienia. Szkoła realizuje szereg przedsięwzięć mających służyć rozwojowi uczniów oraz integracji społeczności lokalnej. Należą do nich m.in. imprezy i uroczystości szkolne wpisane do realizacji w coroczny plan, a także inne np. warsztaty tematyczne związane z kształtowaniem przynależności do małej ojczyzny, Kurpi Zielonych, na które zapraszani są mieszkańcy wsi oraz przedstawicie pobliskich instytucji kulturalnych. Organizowane są także ogniska integracyjne i inne imprezy służące promocji szkoły.
Szkoła Podstawowa w Czarnotrzewiu to mała placówka, która stanowi bezpieczne miejsce nauki dla najmłodszych dzieci. Niewielka liczba uczniów, przyjazna atmosfera służąca nauce i wychowaniu oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna powoduje, że nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce i mogą rozwijać się we właściwym dla siebie tempie.

Kontakt:
Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Czarnotrzewiu
Czarnotrzew 16, 06-320 Baranowo
tel. 29 761 67 53
e-mail: spczarnotrzew@interia.pl

Dyrektor szkoły: mgr Alicja Karwowska