Rekrutacja

Słuchaczem Liceum Ogólnokształcącego SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołece dla Dorosłych może być każda osoba chcąca kontynuować naukę w szkole średniej, która ukończyła 18 lat. Możliwe jest przyjęcie osoby, która 18 lat skończy w roku kalendarzowym, w którym rozpocznie kształcenie w naszej szkole.Istnieje możliwość przyjęcia do szkoły osoby, która ukończyła 16 lat i która ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży. Decyzję o przyjęciu indywidualnie dla każdego Kandydata podejmuje Dyrektor Szkoły.

Wymagane dokumenty:
Przypominamy, że w procesie rekrutacji kandydat złożyć powinien:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły (podanie w załączeniu)
  2. Świadectwo – oryginał, na podstawie którego ma nastąpić przyjęcie do szkoły (ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej albo 3-letniego gimnazjum albo zasadniczej szkoły zawodowej)
  3. 2 zdjęcia legitymacyjne
  4. Dowód wpłaty wpisowego – 100 zł