Rekrutacja

Rekrutacja
Słuchaczem Policealnej Szkoły Edukacji Społecznej SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce może być każda osoba, która jest absolwentem liceum lub technikum (również bez zdanego egzaminu maturalnego), która złoży następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły (podanie w załączeniu)
2. Świadectwo ukończenia liceum lub technikum – oryginał
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki danego zawodu
4. 2 zdjęcia legitymacyjne
5. Dowód wpłaty wpisowego – 100 zł