Organizacja kursów

Organizacja   

  • Szkolenia odbywają się w siedzibie Instytutu lub w miejscu ustalonym z zamawiającym
  • Liczba godzin zajęć poszczególnych form dostosowywana jest do potrzeb uczestników
  • Zajęcia w ramach poszczególnych form rozpoczynają się po zebraniu grupy w terminie wyznaczonym przez Instytut lub ustalonym z jednostką zamawiającą

 Koszt 

Koszt poszczególnych form doskonalenia uzależniony jest od ilości godzin, liczby uczestników, miejsca zajęć, wydanych materiałów szkoleniowych. Ustalane są one według następujących zasad ogólnych:

  • szkolenia dla rad pedagogicznych (do 6 godzin): 150 zł/godz. – 300 zł/ godz.
  • kursy doskonalące, warsztaty:

– do 20 uczestników: 150 zł/godz. – 250 zł/godz.
– powyżej 20 uczestników: 100 zł/godz. + od 20 zł do 40 zł od każdej następnej osoby

  • koszt kursu nauki języka polskiego dla cudzoziemców: nie mniej niż 1600 zł, w zależności od liczby osób w grupie i czasu trwania kursu
  • pozostałe kursy (np. kursy, warsztaty specjalistyczne, nadające uprawnienia): 10 zł/godz. – 20 zł/godz. od osoby

Koszt  innych usług edukacyjnych (np. związanych z organizacją kursu i egzaminu na kartę rowerową) – 55 zł od osoby, przy założeniu, że grupa  będzie liczyła co najmniej 20 osób.