Informacje ogólne

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce powołało w 2009 roku Ośrodek Doskonalenia Kadr SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce – niepubliczną placówkę oświatową zajmującą się kształceniem ustawicznym w zakresie doskonalenia dorosłych chcących nabywać dodatkowe kwalifikacje lub doskonalić posiadane. W ramach działalności palcówki organizowano i prowadzono m.in. różnego rodzaju kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje naukowe. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i palcówek niepublicznych, prowadzonej przez Miasto Ostrołęka, pod numerem 90.
W 2011 r. placówka zmieniła nazwę na Mazowiecki Instytut Doskonalenia Kadr im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce. Jest niepublicznym ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzącym zajęcia w formach pozaszkolnych umożliwiający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kontakt:
Mazowiecki Instytut Doskonalenia Kadr im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce
Aleja Wojska Polskiego 44, 07-401 Ostrołęka
tel./fax. +48 29 769 15 26, 29 769 18 31

Dyrektor Instytut: mgr Emilia Mrozek