Informacje ogólne

Do 2009 r. szkoła funkcjonowała pod nazwą Policealne Studium Ekonomiczno-Menadżerskie i kształciła tylko w zawodzie – technik ekonomista. W związku z rozszerzeniem zakresu kształcenia w 2009 r. została zmieniona nazwa szkoły na Policealną Szkołę Edukacji Społecznej (PSES), i która do chwili obecnej kształci w kierunkach: opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca, technik usług kosmetycznych, technik transportu drogowego, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, technik rachunkowości. Do PSES mogą być przyjęci absolwenci liceów i techników (również bez zdanego egzaminu maturalnego), którzy chcą podjąć dalsze kształcenie w wybranym przez siebie zawodzie.
Dotychczas szkołę ukończyło ok. 200 słuchaczy. W latach 2013-2015 realizowany był projekt unijny pn. „Szkoła na miarę twoich możliwości!” w ramach którego 24 słuchaczy uzyskało zawód technika rachunkowości i 23 słuchaczy uzyskało zawód technika transportu drogowego, zdobywając również prawo jazdy kat. C i C+E oraz kurs kwalifikacji kierowcy.

Kontakt:
Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce
Aleja Wojska Polskiego 44, 07-401 Ostrołęka
tel./fax. 29 769 15 26, 29 769 18 31
e-mail: zssigie@interia.pl